Kunstiteaduslikke Uurimusi
Studies on Art and Architecture
Studien für Kunstwissenschaft

avaleht

toimetus

viimane number

kaastööd

arhiiv

otsing


in english
2005/4 (14)
Sisukord

Artiklid

Helen Bome, Kersti Markus. Karja kirik - kõige väiksem "katedraal"
9-51

Helena Risthein. Märkmeid kahe flaami maastikumaali kohta Eesti Kunstimuuseumis. Tõlgendusvõimalusi, atributsiooniküsimusi
52-80

Tiina-Mall Kreem. Oma aja laps. Tartu ülikooli kiriku ehitusplaanidest 19. sajandi kohalikus ja rahvusvahelises kontekstis
81-117

Tiina Tammet. Eesti NSV 1960. aastate modernistliku maastikuarhitektuuri teoreetilised ja praktilised eeskujud
118-138

Mari Laanemets. Pilk sotsialistliku linna tühermaadele ja tagahoovidesse: happening'id, mängud ja jalutuskäigud Tallinnas 1970. aastatel
139-178

ülevaated

Inge Tederi "Naha- ja köitekunsti ajaloost". Maarja Undusk
181-183

Ormisson. Lugu ja looming. Anu Allas
184-186

ühe generatsiooni kroonikad. Rael Artel
186-189