Kunstiteaduslikke Uurimusi
Studies on Art and Architecture
Studien für Kunstwissenschaft

avaleht

toimetus

viimane number

kaastööd

arhiiv

otsing


in english
2004/2 (13)
Erinumber
Koostaja Mart Kalm


Sisukord

[Saateks]. Mart Kalm
7-8

Articles

Epp Lankots. Klassid klassideta ühiskonnas. Elitaarne ruumimudel Eesti NSV-s ja nomenklatuursed korterelamud Tallinnas 1945-1955
11-41

Triin Ojari. Elamispind. Modernistlik elamuehitusideoloogia ja Mustamäe
42-70

Mart Kalm. Rakvere triibulised majad. Stalinismijärgne rahva-art déco Eestis
71-109

Andres Kurg. "Kunst ja Kodu" 1973-1980
110-142