Kunstiteaduslikke Uurimusi
Studies on Art and Architecture
Studien für Kunstwissenschaft

avaleht

toimetus

viimane number

kaastööd

arhiiv

otsing


in english
2004/1 (13)
Erinumber 'Tekstuaalsus ja piltkunst'
Koostaja Virve Sarapik


Sisukord

[Saateks]. Virve Sarapik
7-8

Artiklid

Virve Sarapik. Pilt, kunst ja tekst (sissejuhatavat)
13-46

Mari Laanemets. Allegoorilised taktikad kaasaegses kunstis. üks vaatenurk eesti kunstile 1990. aastatel
47-74

Karin Laansoo. Keele materiaalsus. Varased eksperimendid verbaalse keelega Mari Kurismaa loomingus
75-106

Kaie Kotov. Marko Mäetamme "kujutiste grammatika"
107-127

Mari Laaniste. Koomiks kui totaalne tekst
128-151

Kroonika 1. VI 2003 - 31. XII 2003
155-157